QR prodajni asistent aplikacija

Olakšavanje poslovnih procesa tvrtke kroz digitalizaciju asortimana robe i komunikaciju koja zadovoljava kupčeve potrebe.

Image link
QR PRODAJNI ASISTENT APLIKACIJA

Kako QR aplikacija ubrzava poslovanje?

QR kod je moguće skenirati bez posebnog softvera kroz sučelje smartphone kamere, ili kroz posebne aplikacije za skeniranje kodova. Aplikaciju je moguće koristiti i u desktop varijanti.

Skeniranje QR koda
Skeniranje koda će prikazati informacije o proizvodu.
Lista artikala
Kupac odabirom količine i dodavanjem artikla u svoju listu (košaricu) puni svoju listu artikala koju planira kupiti.
Pretraživanje proizvoda
Uz skeniranje proizvoda putem QR koda moguće je pretraživati artikle kroz standardnu formu pretraživanja i odabira rezultata.

Skeniranje QR koda artikala

Prilikom skeniranja QR koda artikala u poslovnom prostoru ili katalogu proizvoda kupcu se prikazuje poveznica prema proizvodu na koju je potrebno kliknuti. Nakon toga moguće je skenirati kodove direktno iz pokrenute aplikacije klikom na ikonu QR skeniranja.

Lista artikala

Kupac odabirom količine i dodavanjem artikla u svoju listu (košaricu) puni svoju listu artikala koju planira kupiti.

Kada je napunio listu klikom na ikonu košarice ID kod košarice prikazuje djelatniku dućana.

Image link
Image link

Pretraživanje proizvoda

Uz skeniranje proizvoda putem QR koda moguće je pretraživati artikle kroz standardnu formu pretraživanja i odabira rezultata

Kakve mogućnosti imaju registrirani korisnici - zaposlenici?

Prikaz točnog stanja artikala po skladištima
Nakon uspješnog ulogiravanja djelatnika na kartici artikala se vidi točna raspoloživost robe po pojedinim skladištima.
Interne narudžbe
Klikom na poslovnicu na kojoj se nalazi zaliha pokreće se proces interne narudžbe za nadopunu koja će unutar ERPa kreirati nalog prodaje na partnera ulogirane poslovnice.
Inventura
Klikom na inventuru otvara se modul inventure kroz koji je moguće skenirati proizvode ili hi dodati putem pretraživanja.
I još mnogo toga..

QR prodajni asistent verzije aplikacije

U svrhu pružanja svima dostupne i prilagodljive platforme za Vas smo pripremili različite verzije QR prodajni asistent aplikacije kako bi svatko mogao pronaći kombinaciju koja najbolje odgovara modelu poslovanja.

Basic verzija

Slika / galerija proizvoda
Naziv proizvoda
Opis proizvoda
Cijena proizvoda
Atributi ili tehničke specifikacije proizvoda

Pro verzija

Preuzimanje podataka sa ERPa, PIMa ili druge baze podatka koju koristi korisnik. Prikaz zaprimljenih podataka o artiklima.

Izrada košarica, lista kupovina kupca
Izrada košarica djelatnika
Višestruke poslovnice / prodajna skladišta
Preuzimanje baze kupaca
Dodavanje novog kupca u bazu
Bundle artikli (ukoliko su dostupni od strane ERP/PIM)
Vezani artikli proizvod (ukoliko su dostupni od strane ERP/PIM)
Rezervacija zalihe u drugim poslovnicama od strane djelatnika
Prodajne akcije na nivou poslovnica (odabir poslovnice pri prvotnom skeniranju QR koda od strane kupca)
Inventurne liste (inventura skeniranjem QR kodova)
Roba u dolasku na nivou artikla (ovisno o ERP integraciji)
Pregled ukupnog dolaska robe na nivou tvrtke / skladišta (ovisno o ERP integraciji)
Zahtjeva mogućnosti detaljne integracije na ERP korisnika

Enterprise verzija

U slučaju nedostatka ulaznog podatka (neadekvatan ERP) moguće je doraditi aplikaciju za potrebu korisnika (npr isprint QR kodova, admin upravljanje artiklima, export excel inventura itd.)

Kontakt podaci

Almeria Centar, Vukovarska 284/D, Zagreb

Slijedite nas:

Image link